SER-terapi

Webmaster Maths Malmberg

 

Jag kan erbjuda DIG.........

 

SAMTALSTERAPI EFB-metoden ( Energi Flow Breathing Regressionsterapi............

 

Jag använder mej av olika metoder, empati, närvaro, kunnande, tillsammans med olika verktyg

som SAMTALSTERAPI, VISUALLISERING, INRE BILDSPRÅK, SYMBOL-BILD-..DRÖMTERAPI

REGRESSIONSTERAPI, ISCENSÄTTNINGAR, VÅRT INRE BARN, DEL PERSONLIGHETER,

ANDNINGSTERAPI.

Om du mår dåligt och vill förstå hur DITT LIV har formats och vad som behöver förändras.......

om du har problem i ditt liv....med dina relationer, arbetskamrater, vänner, partner, föräldrar, barn

mm. får du möjligheter här att genomleva dina känslor, ex.sorgebearbetning, ilska, skam, rädsla,

ångest, depression, fobier, utbrändhet, trötthet, stress,.oro, sömnlöshet, maktlöshet, tomhet mm.

Finna självkänsla sin styrka sin glädje.....att finna sig själv att bli guidad att SE ....det som händer

i ditt LIV samt runt dig.

 

Målet med terapin är att SE sitt liv i ett sammanhang, där du växer och utvecklas i olika

situationer, samt hittar " hem" i dig själv och dina reationer.

 

Grundfilosofin utgår från att vi är KROPP - KÄNSLA - INTELLEKT - SJÄL ---

och iscensättningsperspektivet sätter människan i sitt sammanhang, till sin framtid, i relation till

sig själv och sin omgivning.

 

SER-terapeutiskt perspektiv: Integrativ psykologi, en kombination av psykodynamiska,

humanistiska , existensiella och transpersonella psykologin tillsammans med iscensättnings

perspektivet och det kroppspsykoterapeutiska synsättet.

 

Jag finns här för DEJ ....... i ........DIN utveckling framåt ......i din takt.

 

Jag arbetar under sekretess.

 

Har du frågor eller vill boka tid är du välkomna att kontakta mig.

 

Vänliga hälsningar

Åsa

 

Kontaktinformation

 

0768-568966

 

info@sjalsflode.se