Välkommen

Webmaster Maths Malmberg

Jag heter Åsa Persson och arbetar bla. som SER-terapeut, ( utbildad vid SER-Akademin Ramlösa ) .

Som SER-terapeut arbetar jag med inriktning på den djupare delen av människan, det som finns lagrat i kroppen, det omedvetna och känslolivet.


I terapin ges du möjligheter att växa som människa, attt börja SE och finna den DU är ämnad att vara.


Befinner du dig i en livssituation som är svår att acceptera och tycka om.. känns livet allt för komplicerat för dig, så som förvirring, kaos, rädsla, lidande, ångest, sorg osv. I en avslappnad miljö lyssnar jag och guidar dig att SE och förstå varför vissa situtationer inträffar i ditt liv, samt hur du kan bemöta det, att se orsaker och verkan. Framförallt att se sitt liv i ett sammanhang i olika relationer. I samtalet kan användas olika verkyg såsom visuallisering där du får möjlighet att nå till känslan i problemet, bildterapi, drömmar, symbolisering samt regressionsterapi.


Vi kan även använda oss av EFB-andning, en kroppsorienterad terapiform, i scensättningar, det inre barnet, delpersonligheter.


Allt Du behöver finns inom DIG..... i väntan på att bli upptäckt, utvecklat och praktiserat.
Jag arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Varmt Välkomna

Åsa

             Kristianstadsvägen 5

280 60 Broby

'Vägbeskrivning


Hitta.se